Väderskydd till din värmepump

Fryser din värmepump? Eller klagar din granne över störande ljud?

Jag vill veta hur jag löser det

3 enkla steg för att undvika problem

Innovativ lösning

Värmepumpskydd DELUXE har två tak, ett yttre tak som är framåtlutande för bättre avrinning och ett innertak som vilar på pumpens översida.

Dubbla tak

Värmepumpskydd DELUXE dubbla tak gör att ljudnivån minskar och mera spillvärme tas tillvara för återanvändning.

Isolering

En ljud- och värmeisolerande matta ”äter” upp störande ljud och isolerar din värmepumps spillvärme som återanvänds för energisparande.

Värmepumpskyddet DELUXE med isolering minskar både störande ljud och energiförbrukning.

Värmepumpskydd DELUXE - väderskydd till värmepumpen

Värmepumpskydd DELUXE har två tak, ett yttre tak som är framåtlutande för bättre avrinning och ett innertak som vilar på pumpens översida.

Dessa dubbla tak gör att ljudnivån minskar och mera spillvärme tas tillvara för återanvändning.

För att ytterligare dämpa eventuella störande ljud från din värmepump och ta till vara den spillvärme som din värmepump avger (en del modeller till och med smälter snön som blivit liggande på värmepumpen) så har vi även testat en mängd olika material.

Det bästa resultatet har visat sig vara en dämpmatta som funnits på marknaden i tiotals år.

Den ljud- och värmeisolerande mattan är tillverkad av skumplast med ett skyddande hölje av aluminiserad polyesterfolie, vilket gör den helt oberoende av väder och vindar. Den ”äter” upp störande ljud och isolerar din värmepumps spillvärme som återanvänds för energisparande. Istället för att pumpen fryser när det är kallt, så bildas det mer kondensvatten än vanligt och det är därför det droppar mer från en pump med värmepumpskydd.

Värmepumpskyddet DELUXE med isolering minskar både störande ljud och energiförbrukning. Det är även ett utomordentligt bra väderskydd till värmepumpen.

Jag vill veta mer om värmepumpsskydd: